Liigu põhisisu juurde
Abi
Otsing ettevõtteregistrist

Ettevõtteregister ning mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ning mittetulundusühingute ja nende liitude (edaspidi isikud) kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud.


Register sisaldab järgmist teavet:
  • isikud, kes on esitanud ümberregistreerimisavalduse, kuid ei ole äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud;
  • isikud, kes on kantud sundlõpetamise nimekirja;
  • isikud, kelle ümberregistreerimisavaldused on jäetud rahuldamata;
  • isikud, kellele kohus on määranud likvideerijad, kuulutanud välja pankroti või jätnud taotlused likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta rahuldamata;
  • isikud, kes on ettevõtteregistrist kustutatud peale 01.09.1997;
  • isikute Riigi Teataja lisas avaldatud sundlõpetamise teated.