• EST
  • ENG
  • SISENE
Euro kalkulaator aktsiaseltsile           Euro kalkulaator osaühingule Prindi Prindi

Euro kalkulaator osaühingule

Eurole ülemineku kalkulaator on ettevõtja abivahend, mille kaudu kapitali muutja saab teavet uuritava äriühingu kohta, milline võiks olla vajalik väikseim kapitalimuudatus, et see vastaks äriseadustikus nõutud tasemele pärast euro kasutuselevõtmist.

Vastavalt 22. aprillil 2010 vastu võetud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusele (kättesaadav http://www.riigiteataja.ee/akt/13310795?leiaKehtiv) võib osaühingu väikseim osakapital olla 2500 eurot, ühe osa väärtus peab olema vähemalt 1 euro ning osa peab olema 1 euro täiskordne. Aktsiaseltsi aktsiakapital peab olema vähemalt 25 000 eurot ja aktsia väikseim nimiväärtus või arvestuslik väärtus 10 senti. Kui aktsia nimiväärtus on suurem, siis see peab olema 10 sendi täiskordne.

Kalkulaatori abil saadud kombinatsioon vajalikest muudatustest oleks võimalik lähim seaduse nõuetele vastav kapitali muudatus, mille tegemiseks kehtib lihtsustatud otsustamisprotseduur. Kalkulaator teeb kasutajale nähtavaks nii vähendatava kui suurendatava kapitali ja osaluse summad. Eurole ülemineku kalkulaator on informatiivse tähendusega abivahend.


  Osa nimiväärtus (EEK) Osa nimiväärtus (EUR) Osa nimiväärtuse muutmine (EUR) Osa uus nimiväärtus (EUR)  
Lisa osa nimiväärtus (EEK): Osade arv: