• EST
  • ENG
  • SISENE
Otsi ettevõtjat
  • Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit.
  • Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
  • KMKR number näitab käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit.

Nimi:
Kood:
 
Hetkel võib e-äriregistris esineda tõrkeid maksuvõlgnevuse detailse info kuvamisel.
Palume kontrollida maksuvõlgnevuse detailset infot Maksu- ja Tolliameti
veebilehelt.

Vabandame ajutise ebamugavuse pärast.