• EST
  • ENG
  • SISENE
Otsi ettevõtjat
  • Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit.
  • Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
  • KMKR number näitab käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit.

Nimi:
Kood:
 
Seoses AS Eesti Väärtpaberkeskuse üleminekuga uuele platvormile on äriregistri teabesüsteemis aktsionäride andmed seisuga 12.09.2017.a.
Andmete uuendamine teabesüsteemis taastub esimesel võimalusel.
Ettevõtete väärtpaberite õigsust saab kontrollida Eesti Väärtpaberikeskusese
veebilehelt.

Vabandame ajutise ebamugavuse pärast.