• EST
  • ENG
  • SISENE
Otsi ettevõtjat
  • Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit.
  • Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
  • KMKR number näitab käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit.

Nimi:
Kood:
 
Alates 01.01.2020 on äriühingute põhitegevusala määramise metoodika muutunud. Kui varem esitatud aruannetel määrati põhitegevusala müügitulu summa ning vastava tegevuse lisandväärtuse koefitsiendi alusel, siis 2020. aastast võetakse aluseks vaid müügitulu summa.