Liigu põhisisu juurde
Abi

Hinnakiri

 

Üldandmed 1€
Kommertspandiandmed 1€
Üld- ja isikuandmed 2€
Kehtetud kaardiandmed 2€
Majandusaasta aruanne 2€
Aruandlusandmed 2€
Põhikiri 2€
Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument
2€
Tegelike kasusaajate andmed 1€

Ostetud andmetega saab 24 tunni jooksul korduvalt tutvuda, tehes päringu uuesti samalt IP-aadressilt.


Järgnevate e-äriregistri teenuste hinnad on kehtestatud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori käskkirjaga.

Visualiseeritud äriregister
Hinnas sisaldub sama ettevõtja üld- ja isikuandmetega tutvumine äriregistri teabesüsteemis 24 tunni jooksul samalt IP-aadressilt.
2 €/ klikk +km
Aruandlusandmete kirje
Majandusaasta aruandes ühele taksonoomia elemendile vastavad väärtused.
0,08€/tk +km
Aruande auditeerimise andmed 0,31 €/ ühing + km
Ühingu tegevusalad  0,25 €/ühing + km
Andmetöötlustasu* 
Andmete pärimise miinimumtasu on 6,25  € +KM, mis sisaldab 15 minutit andmetöötlust.
25 €/h +km
Abonendilepingu tasu 9,58 €+km/ iga algav kuu

* Andmetöötlustasu ei rakendata:

  • riigiasutusele;
  • kohtule;
  • kohtutäiturile;
  • valla- ja linnavalitsusele;
  • avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmiseks.
  • kohaliku omavalitsuse üksuste maakondlikele liitudele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 1 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks;
  • väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 09.03.2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” § 5 lõikes 1 nimetatud maakondlikele arenduskeskustele.


XML teenuse kasutamiseks tuleb RIKiga sõlmida leping.

Vaata Euroopa äriregistri andmete hinnakirjaHindasid ja teenuseid reguleerib justiitsministri 30.11.1998.a. määrus nr. 55 ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori käskkiri.